Propostes polítiques

Document sobre l’estat de la Innovació i recomanancions 2015

Consulteu aquí el document íntegre de l’informe i totes les recomanacions que conté.

Línies de treball del club

  • Incentivar l’ús de les tecnologies TIC a les pimes i facilitar instruments que permetin a les empreses aprofitar la tecnologia que generen els centres públics d’investigació i dels centres tecnològics.
  •  Afavorir l’accés al finançament i millora dels incentius fiscals a la inversió en R+D+I per part de les pimes, concretament:  
    • Permetre incloure a les deduccions de R+D+I la seguretat social del personal investigador.
    • Permetre el crèdit fiscal per a exercicis posteriors d’aquelles empreses que no hagin pogut aplicar-se la totalitat de la deducció.
  • Exigir a l’administració  un manual clarificador de les deduccions donada la gran confusió existent i la percepció d’un accés impossible per a les pimes.
  • Incentivar els mercats tecnològics i la seva difusió, de manera que les pimes puguin llicenciar tecnologies sense haver de fer grans recerques a les universitats.
  • Millora de la coordinació entre els nivells autonòmics i estatal en les accions d’estímul de la R+D+I.
  • Creació d’uns bonus tecnològics per tal de que les pimes puguin comprar serveis d’ innovació. D’aquesta forma s’ajuda a les empreses en la identificació de necessitats i en el plantejament de projectes, que després seran finançats amb les convocatòries existents.

Els comentaris estan tancats.

%d bloggers like this: